15 Aralık 2017 Cuma

7 Temmuz 2017 Cuma

Gücü olmayan ADALET, adaleti olmayan GÜÇ birleşmiş bir felakettir.../ Önder Karaçay

Gücü olmayan ADALET, adaleti olmayan GÜÇ birleşmiş bir felakettir.../ Önder Karaçay

21 Mart 2017 Salı

Sermaye ile Siyaset Yine Kol Kola Girdi Akbank Grevini Hükümet Erteledi // Önder Karaçay


Sermaye ile Siyaset Yine Kol Kola Girdi Akbank Grevini Hükümet Erteledi // Önder Karaçay

2008 yılından bu yana bankacılara adeta zulüm yaşatan bu bankaya sesi çıkmayan bankanın yanında duran siyasi zihniyet bugün alınan grev kararında yine sermayenin yanında yer almıştır. BU rezaleti tarihe not düşüyoruz. Bunun bedelini hem sermaye hem de siyaset ödeyecektir. Hem sermayeyi bankacılara çile çektirdiği için hem de bankacılara yapılan bu ayrımcılık ve işkenceye rağmen sesi çıkmayan sermayenin yanında duran siyasi zihniyeti kınıyorum.

2008 yılında 1054 çalışanını tarihinde ilk kez toplu işten çıkararak personel kıyımına başlayan bu zalim zihniyetin bankası Akbank bugün yine tarihinde ilk kez Greve konu olarak rezaletine bir yenisini eklemiştir. Sermaye ve siyaset dayanışmasını Türk Milleti kıracak ve tarihe gömecektir.

Akbank çalışanlarının Grev Eylemine Destek

24 Mart Cuma günü saat 19.00’da Kadıköy AKBANK şubesi önünde basın açıklaması düzenleyecektir.

AKBANK’ta iş güvencesinin ortadan kaldırılmasına, performans sisteminin adaletsizliğine, sendikanın işlevsizleştirilmesine karşı ilan edilen grev, “bakanlar kurulu” kararıyla “ertelenmiş”, yani son karar Yüksek Hakem Kurulu’na bırakılarak engellenmiştir. AKBANK’ta binlerce işçi işten çıkarılmış, binlercesi zorla istifa ettirilmiştir. Özellikle hamile ve doğum izni alan çalışanlar “havuz kadro” ilan edilerek mobbinge maruz bırakılmıştır ve ciddiyetsiz bir “performans sistemi” ile işinden edilmiştir. AKBANK'ta güvenlik görevlilerine bile "satış hedefi" konmaktadır. Buna karşılık BANKSİS'te sendikalaşmanın önü kesilmiştir. Sendikanın önünü kesmek için binlerce işçi "kapsam dışı" ilan edilmiş ve istifaya zorlanmıştır. Son olarak Temmuz 2016’da başlayan toplu sözleşme süreci KHK ile yasaya eklenen “grev erteleme” uygulamasıyla sekteye uğratılmıştır. Banka, kendi çalışanlarına enflasyon oranında bile zam yapmamayı hedeflemektedir. İki kişilik iş yaparak bankayı kâr açısından sektörde birinciliğe yükselten çalışanlar işten atılma baskısına maruz bırakılmaktadır. AKBANK’ta “çalışan memnuniyeti” ölçümleri yerlerde sürünmektedir; bu gerilimli ortam “müşteri memnuniyetine” de kuvvetle yansımaktadır.

Grev kararı, engellenmiş olsa bile sektörde önemli bir dönemeci ifade etmektedir. AKBANK çalışanının mücadelesi, hakları ve sorunları tüm çalışanları, kadınları, beyaz yakalıları ve herkesi ilgilendirmektedir. Bu yüzden biz beyaz yakalılar işyerlerimizden çıkıp Kadıköy’de toplanacağız. AKBANK çalışanlarının haklarını savunmak ve grevin engellenmesini protesto etmek üzere tüm halkımızı basın açıklamamıza davet ediyoruz.

Referandumda önceden kullanılmış ve dağıtılmış evet oylarına karşı sandığa gelen herkesin giriş ve çıkışta üzerinin aranması gerekir, aksi takdirde yine hile kazanır...


Referandumda önceden kullanılmış ve dağıtılmış evet oylarına karşı sandığa gelen herkesin giriş ve çıkışta üzerinin aranması gerekir, aksi takdirde yine hile kazanır...

Seçmenin iç işleri bakanlığına bağlı vatandaşlık işlerinde belirlendiği bir düzende her türlü alavere dalavere döner. Çünkü bu bakanlık hükümete aittir. Tarafsız değildir. Tarafsız olmayan bir bakanlık kimin seçmen olacağını ve kimin oy kullanacağını belirleyemez. Bu işi bağımsız, özerk yüksek seçim kurulu daha önceki gibi yapmalıdır.

Aksi takdirde trafoya kedi girişi gibi vakalar ve hileler yine takrarlanacaktır.

Bu açıdan bakıldığında oyların önceden kullanılıp seçmenlerin kullanılmış oyu sandığa atarak kullanılmamış oy pusulalarını geri götürerek menfaat temini karşılığında bu hile gerçekleşebilir. Bunun çaresi sandığa gelen her seçmenin girerken ve çıkarken aranmasıdır.

26 Şubat 2017 Pazar

Suzan Sabancı Dinçer Chatham House (Serv Anlaşması) Görevini bırakmak zorunda kaldı1921 yılında Osmanlı ile Serv anlaşmasının imzalanmasını planlayan düşünce kuruluşuna 2009 yılında ülkemizin bölünme ve parçalanma projesinde iç ihanet olarak görev alan Akbank yönetim kurulu başkanı Suzan Sabancı Dinçer pes etmiş durumdadır. Bu kendisini bu ihanetten aklamaya yetmeyecektir. Çünkü bu görevi Bildenberg sermaye mafyasının ülkemiz yöneticilerini veren Koç holding üyesi Mustafa Koç ve şimdi Ali Koç üstlenmiştir. Buna hiç şaşırmadık... Bunun hesabını mutlaka soracağız...Emperyalizme hizmet etmeyi kan değişimi görmektedir bu iç işbirlikçi sermaye ihaneti...

20 Ocak 2017 Cuma

#HAYIR MANİFESTOSU#HAYIR MANİFESTOSU

1- Ekonomik kriz bitti mi? #Hayır,
2- Terör bitti mi? #Hayır,
3- İşsizlik bitti mi? #Hayır,
4- İstikrar var mı? #Hayır,
5- Eşit gelir dağılımı var mı? #Hayır,
6- Gelecek endişesi taşımayan var mı? #Hayır,
7- Paramızın değeri arttı mı? #Hayır,
8- Adaletsizlik bitti mi? #Hayır,
9- Demokrasi geldi mi? #Hayır,
10- Akıl ve bilim yolunda hümanist bir eğitim var mı? #Hayır,
11- Huzur var mı? #Hayır,
12- Olağanüstü hal bitti mi? #Hayır,
13- Hayat pahalılığı bitti mi? #Hayır,
14- Anayasa ve sistem değişse bile bütün bu olumsuzluklar değişecek mi? #Hayır

Bunlar gibi sayısızca olumsuzluğa #Hayır diyorsan Anayasa değiştirerek elinde tek kalmış olan özgürlüğünü de elinden almak isteyen zihniyete nasıl evet diyeceksin? 

Evet denilmesini isteyenler bunca sorunlar çözülmemişken ve çözme iradesi sizde yokken, bunca yıldır çözüm üreteceğinize sorun üretmişken hangi vicdanla bu hukuksuz değişikliğe nasıl evet dememizi bekliyorsunuz? 

Ne için evet dediğini bilenlerle ne için evet dediğini bilmeyenlere ortak olanlar bu vebale hangi vicdanla ortak olmamızı istersiniz? 

Bu hukuksuzluğa, bu dayatmaya kesinlikle #Hayır diyoruz...

https://www.facebook.com/dayatmayahayir/?ref=bookmarks19 Ocak 2017 Perşembe

"Ülkemizde 6 milyon işsiz varken şahsına münhasır Anayasa değişikliği ile çağ dışı bir sürece bizi sürükleyenleri bir işsiz olarak önce kınıyorum, bu hukuksuzluğa ve eşitsizliğe rağmen ekonomik kriz ve işsizlik gibi sorunlarla ilgilenmek yerine ülkemizin ve milletimizin gündemi olmayan Anayasa ile ilgilenenlere #HAYIR diyorum." Önder KARAÇAY"Ülkemizde 6 milyon işsiz varken şahsına münhasır Anayasa değişikliği ile çağ dışı bir sürece bizi sürükleyenleri bir işsiz olarak önce kınıyorum, bu hukuksuzluğa ve eşitsizliğe rağmen ekonomik kriz ve işsizlik gibi sorunlarla ilgilenmek yerine ülkemizin ve milletimizin gündemi olmayan Anayasa ile ilgilenenlere #HAYIR diyorum."

Önder KARAÇAY 

12 Ocak 2017 Perşembe

"İnsanlık tarihin her devrinde ahlaksızlıktan çökmüştür." Önder KARAÇAY
"Müslümanlar dinlerini siyasetçilerden, cemaatlerden, tarikatlardan, din tüccarlarının elinden kurtarmadığı ve bu tacirlere itibar göstermediği müddetçe ne dinlerini vicdanlarında rahat yaşayabilirler ne de huzur bulabilirler. İnsanlığın en büyük trajedisi kendini ahlakın temsilcisi gibi gören din tacirlerinin ahlakı ahlaksızca sömürmeleri ve sömürülmesine destek olanlardır. İnsanlık tarihin her devrinde ahlaksızlıktan çökmüştür."

Önder KARAÇAY10 Ocak 2017 Salı

7 Ocak 2017 Cumartesi

" Demokrasinin en kötü yönü çoğunluk gücü ele geçirdiğinde güç sarhoşluğu ile tiranlığa dönüşme tehlikesidir. Hukuk devleti işlerse tiranlık önlenir ve tiran olmak isteyenler halktan korkar, hukuk devleti işlemezse tiranlık isteyenlerden halk korkar tiranlık hüküm sürmeye başlar. Hırslarına yenilen ve gücü ele geçirdiği için güç sarhoşu olanlar güçler ayrılığını yok ederek tek adam yönetimi oluştururlarsa tiranlıktan çok daha kötü sonuçlar ortaya çıkar." Önder KARAÇAY
" Demokrasinin en kötü yönü çoğunluk gücü ele geçirdiğinde güç sarhoşluğu ile tiranlığa dönüşme tehlikesidir. Hukuk devleti işlerse tiranlık önlenir ve tiran olmak isteyenler halktan korkar, hukuk devleti işlemezse tiranlık isteyenlerden halk korkar tiranlık hüküm sürmeye başlar. Hırslarına yenilen ve gücü ele geçirdiği için güç sarhoşu olanlar güçler ayrılığını yok ederek tek adam yönetimi oluştururlarsa tiranlıktan çok daha kötü sonuçlar ortaya çıkar." 

Önder KARAÇAY 

1 Ocak 2017 Pazar

"Terör gibi vahşi bir sorunu aynı kişilerin aynı yöntemleriyle çözemezsiniz. Terörle mücadele yerine müzakere yapanların zaafları buna engeldir. Teröre prim verenlerin teröre terör bile demeleri mümkün olmadığı gibi bu bataklığı kurutmaları yardım ve yataklıkları devam ettiği müddetçe, göz yumanlara, teröre destek olan devlet ve unsurlarla işbirliği ve dost görünümlü danışıklı dövüşleri devam ettiği müddetçe terör bitmez." Önder Karaçay"Terör gibi vahşi bir sorunu aynı kişilerin aynı yöntemleriyle çözemezsiniz. Terörle mücadele yerine müzakere yapanların zaafları buna engeldir. Teröre prim verenlerin teröre terör bile demeleri mümkün olmadığı gibi bu bataklığı kurutmaları yardım ve yataklıkları devam ettiği müddetçe, göz yumanlara, teröre destek olan devlet ve unsurlarla işbirliği ve dost görünümlü danışıklı dövüşleri devam ettiği müddetçe terör bitmez."

Önder Karaçay