21 Mart 2017 Salı

Sermaye ile Siyaset Yine Kol Kola Girdi Akbank Grevini Hükümet Erteledi // Önder Karaçay


Sermaye ile Siyaset Yine Kol Kola Girdi Akbank Grevini Hükümet Erteledi // Önder Karaçay

2008 yılından bu yana bankacılara adeta zulüm yaşatan bu bankaya sesi çıkmayan bankanın yanında duran siyasi zihniyet bugün alınan grev kararında yine sermayenin yanında yer almıştır. BU rezaleti tarihe not düşüyoruz. Bunun bedelini hem sermaye hem de siyaset ödeyecektir. Hem sermayeyi bankacılara çile çektirdiği için hem de bankacılara yapılan bu ayrımcılık ve işkenceye rağmen sesi çıkmayan sermayenin yanında duran siyasi zihniyeti kınıyorum.

2008 yılında 1054 çalışanını tarihinde ilk kez toplu işten çıkararak personel kıyımına başlayan bu zalim zihniyetin bankası Akbank bugün yine tarihinde ilk kez Greve konu olarak rezaletine bir yenisini eklemiştir. Sermaye ve siyaset dayanışmasını Türk Milleti kıracak ve tarihe gömecektir.

Akbank çalışanlarının Grev Eylemine Destek

24 Mart Cuma günü saat 19.00’da Kadıköy AKBANK şubesi önünde basın açıklaması düzenleyecektir.

AKBANK’ta iş güvencesinin ortadan kaldırılmasına, performans sisteminin adaletsizliğine, sendikanın işlevsizleştirilmesine karşı ilan edilen grev, “bakanlar kurulu” kararıyla “ertelenmiş”, yani son karar Yüksek Hakem Kurulu’na bırakılarak engellenmiştir. AKBANK’ta binlerce işçi işten çıkarılmış, binlercesi zorla istifa ettirilmiştir. Özellikle hamile ve doğum izni alan çalışanlar “havuz kadro” ilan edilerek mobbinge maruz bırakılmıştır ve ciddiyetsiz bir “performans sistemi” ile işinden edilmiştir. AKBANK'ta güvenlik görevlilerine bile "satış hedefi" konmaktadır. Buna karşılık BANKSİS'te sendikalaşmanın önü kesilmiştir. Sendikanın önünü kesmek için binlerce işçi "kapsam dışı" ilan edilmiş ve istifaya zorlanmıştır. Son olarak Temmuz 2016’da başlayan toplu sözleşme süreci KHK ile yasaya eklenen “grev erteleme” uygulamasıyla sekteye uğratılmıştır. Banka, kendi çalışanlarına enflasyon oranında bile zam yapmamayı hedeflemektedir. İki kişilik iş yaparak bankayı kâr açısından sektörde birinciliğe yükselten çalışanlar işten atılma baskısına maruz bırakılmaktadır. AKBANK’ta “çalışan memnuniyeti” ölçümleri yerlerde sürünmektedir; bu gerilimli ortam “müşteri memnuniyetine” de kuvvetle yansımaktadır.

Grev kararı, engellenmiş olsa bile sektörde önemli bir dönemeci ifade etmektedir. AKBANK çalışanının mücadelesi, hakları ve sorunları tüm çalışanları, kadınları, beyaz yakalıları ve herkesi ilgilendirmektedir. Bu yüzden biz beyaz yakalılar işyerlerimizden çıkıp Kadıköy’de toplanacağız. AKBANK çalışanlarının haklarını savunmak ve grevin engellenmesini protesto etmek üzere tüm halkımızı basın açıklamamıza davet ediyoruz.

Referandumda önceden kullanılmış ve dağıtılmış evet oylarına karşı sandığa gelen herkesin giriş ve çıkışta üzerinin aranması gerekir, aksi takdirde yine hile kazanır...


Referandumda önceden kullanılmış ve dağıtılmış evet oylarına karşı sandığa gelen herkesin giriş ve çıkışta üzerinin aranması gerekir, aksi takdirde yine hile kazanır...

Seçmenin iç işleri bakanlığına bağlı vatandaşlık işlerinde belirlendiği bir düzende her türlü alavere dalavere döner. Çünkü bu bakanlık hükümete aittir. Tarafsız değildir. Tarafsız olmayan bir bakanlık kimin seçmen olacağını ve kimin oy kullanacağını belirleyemez. Bu işi bağımsız, özerk yüksek seçim kurulu daha önceki gibi yapmalıdır.

Aksi takdirde trafoya kedi girişi gibi vakalar ve hileler yine takrarlanacaktır.

Bu açıdan bakıldığında oyların önceden kullanılıp seçmenlerin kullanılmış oyu sandığa atarak kullanılmamış oy pusulalarını geri götürerek menfaat temini karşılığında bu hile gerçekleşebilir. Bunun çaresi sandığa gelen her seçmenin girerken ve çıkarken aranmasıdır.